Deze website is in 3 talen:
Klik hierboven op NL voor nederlands, op EN voor engels en op FR voor frans

zomer 2013

OPEN ATELIER

tussen 21 juli en 11 augustus

sjamanistische technieken/een nieuwe Tarot/zingen/schrijven/schilderen/muziek                                                                                Tony Koole/Pauline Mol/Jozefa van Doren en wie zich verder aandient

om onvoorziene inspiratie en creativiteit een kans te geven begeven we ons buiten het veilige veld van wat we gewend zijn bij workshops waarbij het thema omlijnd is, de docent doceert en de leerling leert

voor iedereen die kunst en spiritualiteit aan het hart gaat

kom minstens een week                                                                        wees  bereid om mee te koken                                                         kosten: 250 -300 Euro minimaal per week

lees meer over het open atelier hier

Deze website is in 3 talen:
Klik hierboven op NL voor nederlands, op EN voor engels en op FR voor frans

PROGRAMMA WORKSHOPS 2012

* Zeven lessen in liefde

- een ontmoeting rond een

Soefies gedicht -

mmv Anne van Delft

van 13 juli tot 21 juli

* de Weg van de

Krijger

- een introductie -

olv Tony Koole

28 juli tot 4 augustus

* ‘n Goed gesprek met de Berg

schrijven olv Pauline Mol

11 augustus tot 18 augustus

Lees hier uitgebreid over dit aanbod voor de komende zomer.

gevraagd voor het voorjaar/najaar 2012:

vrijwilligers om mee te werken bij ESPRIT tegen kost en inwoning

voor meer informatie klik hier

ons najaars-project 2011:

De transformatie van een bouwkraan tot brug

voor een verslag,foto’s en video van dit project klik hier

Deze website is in 3 talen:
Klik hierboven op NL voor nederlands, op EN voor engels en op FR voor frans

PROGRAMMA WORKSHOPS 2012

* Zeven lessen in liefde

- een ontmoeting rond een

Soefies gedicht -

mmv Anne van Delft

van 13 juli tot 21 juli

* de Weg van de

Krijger

- een introductie -

olv Tony Koole

28 juli tot 4 augustus

* ‘n Goed gesprek met de Berg

schrijven olv Pauline Mol

11 augustus tot 18 augustus

Lees hier uitgebreid over dit aanbod voor de komende zomer.

gevraagd voor het voorjaar/najaar 2012:

vrijwilligers om mee te werken bij ESPRIT tegen kost en inwoning

voor meer informatie klik hier

ons najaars-project 2011:

De transformatie van een bouwkraan tot brug

voor een verslag,foto’s en video van dit project klik hier


Esprit de la Montagne

ligt aan het einde van de Vallée de la Thines in het zuiden van de Franse Ardèche, op 650 meter hoogte. De plek vormt een eigen besloten kom rond de bedding van de wilde stroom (de Thines), aan de voet van een waterval. Het riviertje stroomt in de zomer rustig langs het huis, dat oorspronkelijk een watermolen was en is opgebouwd uit het graniet waar het op staat. De omgeving is overdadig groen, er is voldoende regen waardoor het onophoudelijk voortwoekert. Het zijn vooral kastanjebomen op een terrassenlandschap, een teelt waar de mensen hier vroeger van leefden. Als de herfst invalt wordt het stroompje een woeste rivier, is de waterval een bruisende muur en raast de wind om je oren. Esprit de la Montagne is niet zomaar een lieflijke plek in Zuid-Frankrijk.

Wel is het een plek die het hart raakt. Er is hier een enorme energie. Ze heeft een lichte, heldere kant, die puur en harmonieus is en waar je je in kunt koesteren. Een ongeschonden omgeving, waar je kunt wandelen zonder een mens tegen te komen en waar het een geluk is om tussen de libelles een bad te nemen en op een hete rots jezelf te drogen te leggen. Maar ze heeft ook een scherpe kant, ze kan naakt en hard zijn en niet alleen omdat de winters hard zijn. Het kan er genadeloos regenen of goed vriezen en je bent ver van de bewoonde wereld verwijderd. Bovendien kan deze plek je ongevraagd laten zien wat je met je meedraagt, dat je in een gewoon gevuld leven ‘in de wereld’ nog niet wilde of kon zien. Tenminste voor wie er oog voor heeft. Maar ook dat kan een geluk zijn natuurlijk.

Voordat Tony op deze plek het hele jaar rond ging wonen en leven (in 2004), zelfs nog voordat wij, Tony en Pauline, samen eigenaar werden (1997), kwamen we al hier – via de toenmalige, bevriende eigenaars – en begonnen er op een dag spontaan voor te zorgen. Maar eigenlijk zeggen we liever: de plek heeft ons gevonden en zorgt voor ons, want zo ervaren we het. Dat is dan ook altijd ons antwoord als mensen vragen hoe we in godsnaam op deze afgelegen plek terecht gekomen zijn.

Esprit de la Montagne is de naam die we gekozen hebben, omdat we de machtige omgeving niet ervaren als van ons maar van de Geest van de Berg. Die woont op de top waar we op uitkijken, zo stellen wij ons altijd voor, op het rotsmassief waar een adelaarsfamilie woont, die behoort tot het geslacht van de St. Jean le Blanc. Ieder voorjaar turen we voortdurend naar omhoog om hun eerste cirkelvluchten niet te missen. De Geest van de Berg maakt de plek tot wat ze is. Hij beschermt haar, geeft haar richting en dat doet hij speels en ernstig tegelijk, als je het ons vraagt.
Onder zijn hoede willen we met ons leven en werken eer betonen aan de spirituele tradities en overleveringen van de Ouden. Het moet ook de Geest zijn geweest die ons vanaf onze eerste ontmoeting heeft verteld, dat dit landschap en zijn energie niet alleen voor ons was.   Voor meer over ons klik hier.

Esprit de la Montagne is een plek die we zo hebben uitgebouwd en steeds weer zo proberen in te richten dat zij mensen uitnodigt om er inspiratie op te doen. Het is een omgeving om samen te zijn en samen te komen en tegelijkertijd je te realiseren waar je bent op je eigen weg. Je wordt er uitgenodigd om je over te geven aan de rauwe, prachtige natuur en om te genieten en eenvoudig te leven. En ook om je over jezelf en elkaar te verwonderen en jezelf en elkaar uit te dagen.
In de zomer organiseren we ateliers, waarin kunst en spiritualiteit een verbinding maken met de natuur en de energie van de plek. Ook buiten de zomer en buiten workshopverband kun je bij ons verblijven om mee te werken en/of op een andere manier je een tijdje terug te trekken uit je gewone bestaan.   Voor meer info over onze aktiviteiten klik hier.


Esprit de la Montagne

Esprit de la Montagne est primairement un lieu très puissant. Il se situe au bout de la Vallée de la Thines au sud de l’Ardèche, au-delà du point où la route se termine. Il forme son propre bassin recouvert autour du lit du courant violent, au pied d’une cascade.
En été, l’eau de montagne claire est un rafraîchissement bienvenu entre les rochers de granite chauds et les verdures. Sur les terrasses, les herbes poussent et les châtaigniers grandissent lentement. En hiver le ruisseau forme une rivière violente et la cascade devient un mur dynamique et parfois gelé. Le vent souffle autour du moulin à eau retapé et les sangliers creusent la terre. Nous nous trouvons à 650 mètres d’altitude.
Dieu vit partout, mais surtout ici.

Esprit de la Montagne est un endroit qui touche le coeur. Il est bienfaisant et énergique, léger et guérissant, mais aussi conflictuel et nu. Nous – Tony Koole et Pauline Mol – y atterrissions il y a de nombreuses années et nous nous en occupions depuis. Mais en fait nous préférons dire: l’endroit nous a trouvé et s’occupe de nous. Il nous a déjà beaucoup appris à propos de l’art de (sur)vivre.

Esprit de la Montagne est le nom que nous avons choisi, parce que nous n’apercevons pas ce lieu puissant comme le nôtre mais plus comme de l’esprit de la montagne. Comme nous l’imaginons, il vit au sommet, sur le massif de rochers où vit une famille d’aigles appartenant à l’espèce du Jean le Blanc. Chaque printemps nous regardons constamment le ciel à la recherche de leurs premiers vols. L’Esprit de la Montagne apprête à ce lieu son énergie spéciale. Il le protège, le nourrit et lui indique la bonne direction, en étant ludique et sérieux en même temps. Sous son aile nous désirons dédier notre vie et nos travaux aux traditions spirituelles des Vieux. Cela doit être ce même esprit qui nous a expliqué dès la première rencontre que ce paysage et son énergie ne sont pas destinés seuls à nous.


Esprit de la Montagne est maintenant un endroit où on peut aller pour se faire inspirer. A part un lieu, il est également devenu un processus. L’énergie et l’harmonie qui sont propres à la petite vallée invitent sans cesse à se faire confronter à la beauté crue de la nature, à lâcher ce que nous avons appris être et à accepter, à profiter et à vivre simplement. En été vous pouvez suivre des ateliers chez nous, autour de thèmes différents : l’écriture (avec Pauline), la voie de guerrier et le son et les résonances (avec Tony).
Nous sommes ouverts à d’autres ateliers aussi, où l’art et la spiritualité se lient à la nature déchaînée.
D’ailleurs, même en dehors de l’été et des ateliers organisés il est possible de passer un séjour chez nous pour une retraite personnelle.

Esprit de la Montagne est en cours d’élaboration. Cela nous a pris longtemps pour en arriver au moment présent, où nous sommes capables de partager le lieu de manière structurelle avec amis et âmes sœurs. Ils sont venus avant et retourneront. Avec ce site web nous espérons augmenter et approfondir les moyens possibles d’être ensembles non seulement physiquement mais aussi à travers le web.


Esprit de la Montagne

is primarily a place, a very powerful place.
It is located at the end of the Thines Valley (Vallée de la Thines) at the south-west of the French Ardèche, past the point where the road ends. It forms its proper enclosed small valley around the bed of the wild current of the Thines, at the foot of a waterfall.
In summer the clear mountain water is a welcome refreshment between the hot granite rocks and the infesting weeds. On the terrasses the wild herbs flower and the chestnut trees grow slowly. In winter the creek forms a fierce river, the waterfall is a vibrant or even frozen wall, the wind rages around the old restored water mill and the wild boars root up the soil. We are located at 650 meters of altitude. Maybe the word “paradise” has been invented for a place like this.

Esprit de la Montagne is a place that touches the heart. It is beneficent and energising, light and healing, but also confrontational and naked. We – Tony Koole and Pauline Mol – landed here years ago and have started taking care of it. But actually we prefer saying: the place has found us and takes care of us. It has already taught us much about the art of living and surviving.

Esprit de la Montagne is the name we chose, because we do not experience the powerful place as ours but as belonging to the Spirit of the Mountain. It lives on the summit that we look out on, so we always imagine it, on the rock mass that houses an eagle family of the St. Jean le Blanc species. Every spring we constantly peer at the sky not to miss their first circular flights as a welcome after they spent the winter in Africa. The Spirit of the Mountain makes the place what it is. It protects it, feeds it and gives it direction. Playful and serious at the same time. Under its custody we want to honor the spiritual traditions of the Elders with our life and work. It must have been the Spirit that told us, from our first encounter, that this landscape and its energy were not just meant for us.


Esprit de la Montagne is now a place where you can go to be inspired. Except for a place it has become a process. The energy and harmony specific to the small valley invite incessantly to a confrontation with the raw beauty of nature, to drop fixed ideas about who we are and to embrace and enjoy the simple basics of life itself.
In the spring and summer-season we organize workshops around the WARRIORS WAY based on the old Toltec and other warrior-traditions, SOUND and RESONANCE (Tony) and WRITING (Pauline). We’re also open for other workshops where art and spirituality meet and connect with the untamed nature. As we have a lot of international visitors, we like the workshops to have participants of different cultures and languages because we consider this exchange enriching.
Besides the workshops we offer all year long the possibility to stay with us for a personal retreat.

Esprit de la Montagne is in development. A development we hope will never stop. We have worked a long time to be able to share our place with friends and familiar souls. They came and keep coming back.
With this site we intend to enlarge the possibilities to communicate not only physically but also via the world wide web.