Inspiratie

Aan vijf voorwaarden moet een eenzame vogel voldoen:
de eerste is dat hij vliegt naar het hoogste punt
de tweede dat hij niet hunkert naar gezelschap,
zelfs niet van zijn eigen soort
de derde dat hij zijn snavel naar de hemel richt
de vierde dat hij geen vaste kleur bezit
de vijfde dat hij zeer zacht zingt’

Deze woorden van Heilige Johannes van het Kruis dragen we al jaren met ons mee. In dit hoofdstuk ‘inspiratie’ willen we graag teksten en beelden van of over mensen weergeven die ons raken en bezighouden. We stellen ons voor dat we dit onderdeel in de komende tijd langzaam uitbouwen

Carlos Castaneda


De eerste schrijver die ons met zijn verpletterend werk al heel lang inspireert, is Carlos Castaneda. In een serie boeken doet hij diepgaand verslag van zijn leertijd bij Don Juan, een Yaqui-Indiaanse meester van de niet-gewone werkelijkheid.

‘(…) ‘Alleen als een krijger kan men het pad van kennis overleven,’ zei Don Juan, ‘omdat de kunst van een krijger erin bestaat een evenwicht te verwezenlijken tussen de gruwel een mens te zijn en het wonder een mens te zijn.’
(Reis naar Ixtlan)

Pierre Withaegels

Daarnaast zijn de vorige ‘eigenaars’ van Esprit de la Montagne, meester Pierre Withaegels en zijn vrouw Joke van Doren heel belangrijk geweest voor wat wij hier nu doen en nastreven. Als we Pierre bij leven hadden gevraagd wat de kern van zijn werk was, had hij waarschijnlijk gezegd dat hij deed wat hij kon om de vrouwelijke energie vrij te maken, bij zowel mannen als vrouwen. Hij heeft ons ervan doordrongen dat elk mens zijn eigen perceptie heeft en dat daar niet zo verdomd veel anders aan te doen is, dan dat in te zien. Een mens kan een ander mens niet veranderen.
Hij liet ons aan den lijve ervaren dat spiritueel werk (ook) tussen aardappels schillen en spruitjes koken helemaal op zijn plaats is. Het is niets anders dan het dagelijks leven zelf.
Enkele van zijn uitspraken staan voorgoed in ons geheugen gegrift, zoals: ‘ge moet me niet geloven, hé?’ en ‘hoop doet sterven’.
Zijn vrouw Joke heeft zich in ons o.a. onvergetelijk gemaakt met haar woorden: ‘.. liefde.. ja, liefde… dat heeft eigenlijk niets met liefde te maken, hé?.

Anton Heyboer

En dan moeten we de naam noemen van de onverstoorbaar eigenwijze en diepzinnige (levens)kunstenaar Anton Heyboer:

Het leven van de massa der mensen is niet te leven, want dan heeft het leven geen zin. Men moet er bovenuit stijgen. Men moet zich de regels van het universum eigen maken. Maar als men helemaal de regels van het universum zou leven, hoefde men net zo goed niet te leven. Het leven is juist dat men er naast zit. Naarmate men het totale begrip krijgt van de regels, moet men zichzelf een afwijking bezorgen. Dus het leven bestaat uit drie. Het leven der goden, het leven der mensen, en de creatieve plaats die men daar tussenin voor zichzelf schept.
( Hexagram 26, uit Orakelverhalen)

Hisamatsu

Verder kunnen we de waarde van de onmogelijke vraag, zoals zenmeester Hisamatsu hem formuleerde, niet over het hoofd zien:

‘Als niets werkt, wat je ook doet; als al onze manieren van zijn en bestaan tekort schieten en als al ons handelen faalt: wat gaan we dan doen? Als er geen enkel middel tot het doel, geen enkele weg naar een uitkomst is, wat doe je dan?’

Wislawa Szymborska

Om voorlopig te besluiten met de wijze woorden die de dichteres Wislawa Szymborska sprak, toen ze de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst nam:

‘Wat inspiratie ook is, haar bron is altijd een ‘ik weet het niet’.